Siirry sisältöön

Rikastusprosessien testaaminen ja kehittäminen koetehdasmittakaavassa

Jatkuvatoiminen koetehdas tarjoaa asiakkaille ainutlaatuiset puitteet näytteiden analysointiin, prosessien kehittämiseen ja mineraalien hyödynnettävyyden arviointiin. GTK Mintecin koetehdasmittakaavan tutkimus yhdistyy saumattomasti rikastusmineralogiaan sekä laboratoriomittakaavan tutkimuksiin.

Kuva tehdashallista, jossa on erilaisia koneita ja ihmisiä niitä käyttämässä.

Palvelun hyödyt

Asiakkaan prosessin simuloiminen jatkuvatoimisesti

Teollisen kokoluokan koetehdas tarjoaa asiakkaille puitteet näytteiden analysointiin, prosessien kehittämiseen ja mineraalien hyödynnettävyyden arviointiin. Materiaalia voidaan testata jatkuvatoimisessa prosessissa.

Räätälöitävyys mahdollistaa koko prosessin tai sen osan optimoinnin

Riippuen asiakastarpeesta, koetehdasmittakaavassa voidaan testata yksikköprosesseja tai pilotoida koko prosessi. Koetehdas mahdollistaa laboratoriomittakaavassa toteutetun tutkimuksen testaamisen teollisessa mittakaavassa.

Ratkaisuja myös sekundääristen materiaalien prosessointiin

Menetelmät, joita hyödynnetään mineraalien erottamiseen primäärisistä materiaaleista, soveltuvat myös arvoaineiden talteen ottamiseen erilaisista teollisuuden jäte- ja sivuvirroista.

Koetehdasajoissa selviää teollisen mittakaavan tehokkuus, materiaalin prosessointimahdollisuudet ja taloudellinen potentiaali

Koetehtaan ajotulosten perusteella saadaan kuva teollisen mittakaavan rikastusprosessin tehokkuudesta. Koetuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa mineraaliesiintymän tai jätemateriaalin hyödyntämisen taloudellista potentiaalia. Koetehdastutkimuksista saadaan myös prosessien väli- ja lopputuotteita, kuten rikastetta ja rikastushiekkaa erilaisia jatkotutkimuksia varten. Koetehtaalla saadut tulokset antavat realistisen kokonaiskuvan prosessisuunnittelun perustaksi.

 

Kaksi henkilöä koetehtaan valvomossa. He katsovat näyttöjä.

Koetehtaalla tehdään laaja-alaista tutkimusta ja tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi

 • Tietoa mineraaliesiintymien hyödynnettävyyden ja taloudellisen potentiaalin arvioinnin tueksi
 • Tutkimuksia prosessointi- ja talteenottomenetelmien kehittämiseksi akkumineraaleille ja kriittisille raaka-aineille
 • Tutkimuksia rikastushiekkojen pitkäaikaiskäyttäytymisestä, kiertotalousmateriaalien hyödynnettävyydestä ja prosessivesien optimoimisesta

Koetehtaan palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä tutkimusyhteisön ja teknologiapartnereiden kanssa.

 

 

Teollisen kokoluokan koetehdas tarjoaa alustan osaprosessien optimointiin ja kokonaisprosessien testaamiseen

Koetehdaskokonaisuus sisältää useita erilaisia yksikköprosesseja, jotka ovat helposti räätälöitävissä asiakastarpeen mukaiseksi kokonaisprosessiksi. Koetehdastutkimuksella voidaan varmentaa laboratoriokokeiden pohjalta suunniteltu prosessi jatkuvatoimisessa tuotantoympäristössä sekä tuottaa tietoa prosessiparametreista laitemitoitusta ja rikastamosuunnittelua varten.

Ylhäältäpäin otettu kuva, jossa 3 henkilöä työskentelevät tehdaskoneiden kanssa.

Tärkeimmät yksikköprosessit osana palveluvalikoimaa

 • Murskaus
 • Jauhatus
 • Luokitus
 • Painovoimaerotus
 • Raskasväliaine-erotus
 • Magneettierotus
 • Vaahdotus
 • Vedenpoisto

Koetehtaan koeajojen näytemäärä on tyypillisesti välillä 20–300 tonnia ja syöttökapasiteetti 0,2–1,5 t/h, erityistapauksissa jopa 5 t/h.

Jatkuvatoimisilla minipilot- ja pilot-tutkimuksilla testataan rikastusmenetelmien toimivuutta

Laboratoriossa kehitettyjen tutkimusten jälkeen rikastusprosessimenetelmien toimivuutta voidaan testata edelleen jatkuvatoimisissa minipilot- ja pilot-tutkimuksissa. Minipilot-tutkimuksessa syöttökapasiteetti on tavallisesti 10–50 kg/h ja tarvittava näytemäärä on 400–2000 kg.

 

GTK Mintecissä on laitteita teollisen mittakaavan murskaukseen ja jauhatukseen

GTK Mintecissä on käytettävissä eri vaihtoehtoja murskaus- ja jauhatusmenelmistä. Näitä käyttämällä löytyy optimaalinen hienonnustapa tutkimusmateriaalille.

GTK Mintec – kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus

Tehdashalli, jossa materiaalin kuljetushihnoja. 2 trukkia.

GTK Mintec - kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus

GTK Mintec on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa mineraalialan tutkimuslaboratorioihin yhdistyy teollisen mittakaavan koerikastustehdas, kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen testausalusta ja rikastushiekka-alue.

Tutustu tarkemmin kokonaisuuteen

Kuvassa on rakennus, jonka pääovi näkyy.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Koetehtaan päällikkö
+358295035841
Asiakkuuspäällikkö
+358295030010

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!