Siirry sisältöön

Rikastusmineraloginen tutkimus

Mineralogiset tutkimukset auttavat rikastusprosessin suunnittelussa ja optimoinnissa. Ne antavat myös oleellista tietoa esimerkiksi malmien ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseksi. GTK Mintecissä prosessimineraloginen tutkimus yhdistyy saumattomasti laboratoriomittakaavan testeihin ja teollisen mittakaavan rikastustekniseen tutkimukseen.

Lähikuva mikroskoopista, joka on suuntautunut kivinäytteeseen.

Palvelun hyödyt

Pohjatietoa rikastusprosessin ja jatkojalostuksen suunnitteluun

Rikastusmineraloginen karakterisointi on monipuolista tutkimustyötä, joka selvittää materiaalista esim. mineraalit ja faasit sekä niiden esiintymistavat. Tiedot auttavat rikastusprosessien ja jatkojalostuksen suunnittelussa ja optimoinnissa.

Riskien kartoitus ja tietoa pitkäaikaiskäyttäytymisestä

Tutkimus tuo esiin tietoa myös haitta-ainessisällöistä ja mahdollisia riskitekijöitä pitkäaikaiskäyttäytymisessä. Tiedot auttavat suunnittelussa ja optimoinnissa myös rikastushiekkavaiheeseen.

Tutkimuspalvelukokonaisuus mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja

Korkeatasoiset, uusinta teknologiaa edustavat tutkimuslaitteistot sekä asiantunteva henkilökunta yhdessä tarjoavat korkeatasoisen tutkimuspalvelukokonaisuuden, jossa asiakkaiden tutkimusongelmiin voidaan etsiä innovatiivisia ratkaisuja.

Rikastusmineralogian laboratorio tutkii monipuolisesti primäärisiä ja sekundäärisiä materiaaleja. Rikastusmineralogisessa tutkimuksessa tunnistetaan malminäytteessä, teollisuuden sivutuotemateriaalissa tai muussa tutkittavassa materiaalissa esiintyvät mineraalit tai faasit.

Tutkimus antaa tietoa materiaalien raaka-ainepotentiaalista, arvoainessisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi. Näiden seikkojen ohella selvitetään raaka-aineiden haitta-ainessisältöä sekä mahdollisia muita pitkäaikaiskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten materiaalin rakennetta ja faasikoostumusta. Tiedot hyödyttävät rikastusprosessien ja jatkojalostuksen suunnittelua ja optimoinnissa.

Mineralogista tutkimusta tehdään asiakkaan tutkimusongelman ja näytteiden perusteella. Näytteet ovat tyypillisesti esimerkiksi malmeja, rikasteita, rikastushiekkoja, metalliteollisuuden kuonia ja energiantuotannon tuhkia.

Näytteestä tunnistetaan

  • Esiintyvät mineraalit tai faasit
  • Mineraalien tai faasien määrät
  • Arvomineraalien puhtaaksijauhatusaste
  • Raekokojakauma
  • Arvomineraalien esiintyminen muiden mineraalien kanssa
  • Myös haittamineraalien esiintyminen voidaan selvittää

Osana palvelutarjoamaansa GTK kehittää jatkuvasti mineralogian tutkimusmenetelmiä ja hyödyntää tutkimuksessa ajantasaista teknologiaa.

Kaksi henkilöä työskentelevät laboratoriolaitteella. Katsovat näyttöä.

Rikastusmineralogian laboratoriossa on mm. kenttäemissiopyyhkäisyelektonimikroskooppi (FE-SEM), jossa on eri MLA-, Qemscan- ja Amics-ohjelmistot automaattiseen mineralogiseen tutkimukseen.

 

Henkilö käyttää laboratoriolaitetta, jonka kantta hän laittaa kiinni.

Röntgendiffraktometri eli XRD on yksi tapa analysoida näytettä. Sitä käytetään erityisesti Rietveld-analysointiin.

GTK Mintec - kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus

GTK Mintec on ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jossa mineraalialan tutkimuslaboratorioihin yhdistyy teollisen mittakaavan koerikastustehdas, kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen testausalusta ja rikastushiekka-alue.

Tutustu tarkemmin kokonaisuuteen

GTK  Mintecin rakennuksen julkisivu.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295035847
Asiakkuuspäällikkö
+358295030010

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!