Geoenergian ratkaisut

Geoenergialla tarkoitetaan maankamarasta saatavaa lämmitys- ja viilennysenergiaa. Se on pitkäikäinen, investointi- ja käyttökustannuksiltaan tehokas energiaratkaisu kiinteistöjen tarpeisiin ja alueellisiin energiaverkkoihin.

Suomen maankamaraan on varastoitunut valtava määrä lämpöenergiaa (geoterminen energiapotentiaali GTK:n karttapalvelussa). Geoenergiavaraston lämpömäärällä pystyttäisiin korvaamaan Suomen kaukolämmön tuotanto yli 20 000−25 000 vuodeksi. Tämä energia on käytettävissä alueellisiin sekä kiinteistökohtaisiin energiaratkaisuihin.

Maankamaran pintaosista noin 200−400 metrin syvyyteen ulottuvien energiakaivojen avulla kerättävää lämpöä kutsutaan yleisesti maalämmöksi. Keskisyvää geoenergiaa, jota kutsutaan myös geolämmöksi, voidaan kerätä energiakaivoista jopa 2 kilometrin syvyydestä toisenlaisella tekniikalla. Maankamaran geologisista piirteistä johtuen saatavissa olevan geoenergian määrä ja teho vaihtelevat merkittävästi eri puolilla Suomea, myös kuntien ja kaupunkien eri alueilla.

Geologisen tiedon ja mittausten avulla geoenergian lähde, eli energiakaivokenttä, voidaan mitoittaa ja optimoida kiinteistökohtaisesti tai alueelliselle energiaratkaisulle.

Palvelun sisältö

Asiakkaan tarpeiden mukaan:

 • Geoenergian asiantuntijan palvelut ja konsultointi
 • Tonttikohtaiset tai alueelliset maankamaran mittaukset ja termogeologiset tutkimukset, muun muassa TRT-mittaukset, lämpötilamittaukset ja kivinäytteiden laboratoriomittaukset
 • Geoenergialähteen hyödyntämisen suunnittelu ja optimointi, energiakaivokentän mitoitus
 • Geoenergian koulutuspalvelut, esimerkiksi energiakaivokenttien mitoitus
 • Geoenergian ympäristövaikutusten arviointi, lupa-asiat
 • Alueellisen geoenergiapotentiaalin arviointi
 • Olemassa olevan geoenergiaratkaisun monitorointi ja käytönohjaus, muun muassa DTS-menetelmää hyödyntäen

Miten hyödyt?

 • Tiedät todelliseen mittaustietoon ja termogeologian asiantuntijan tulkintaan perustuvan geoenergialähteen potentiaalin.
 • Saat asiantuntevan ja puolueettoman suunnitelman ja ohjeistuksen geoenergian hyödyntämiseen.
 • Geologiseen tietoon perustuvan energiakaivokentän elinkaari on optimoitu.
 • Tunnet geoenergian hyödynnettävyyden alueelliset erot esimerkiksi kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelun kannalta.
 • Saat geoenergiajärjestelmän toiminnasta tarkkaa mittaustietoa, jonka avulla voit optimoida lämpöpumppujärjestelmän ohjausta.