Siirry sisältöön

Soiden ja turvemaiden hiilivarastojen ja kasvihuonekaasutaseen mittaus ja arviointi

Hiilivarastojen ja kasvihuonekaasutaseiden mittaus ja arviointi tukee tehokasta turvemaiden maankäytön suunnittelua. Palvelun avulla suo- ja turvealueiden erilaiset maankäytön toimenpiteet voidaan arvioida ja kohdentaa oikein myös ilmastopäästöjen kannalta.

Tutkija ja kasvihuonekaasujen mittauslaitteisto aurinkoisena päivänä suolla, jossa alustana vehreää rahkasammalta.

Palvelun hyödyt

Tarkkaa tietoa maaperän hiilivarastoista

GTK:n arvio sisältää maaperän eli turpeen hiilivaraston ja kasvihuonekaasutaseen sekä tarvittaessa puuston hiilivaraston. Kokonaisarviossa hyödynnetään monia eri tutkimusmenetelmiä ja myös alueen jatkoseuranta on mahdollista.

Kasvihuonekaasutaseen mittaustieto tukee oikean toimenpiteen valintaa

GTK:n palvelu edistää hiilinieluja Suomessa. Maanomistajalle maaperän kasvihuonekaasutaseiden mittaustieto on apuna kustannustehokkaiden maankäytön toimenpiteiden suunnittelussa.

Tietoa ympäristövaikutusten arviointiin

Tietoa hiilivarastoista ja kasvihuonekaasutaseista voidaan hyödyntää soiden ja turvemaiden ennallistamisessa, kun arvioidaan ennallistamisesta saatavaa ekosysteemipalveluhyötyä.

Kohdekohtaisista tutkimuksista hiilivaraston ja kasvihuonekaasutaseen arvioon

GTK toteuttaa soiden ja turvemaiden hiilivarastojen ja kasvihuonekaasutaseiden arvioita kohdekohtaisten tutkimusten ja mittausten pohjalta.

Asiakkaan tarpeiden perusteella selvitetään tarkasteltava alue ja mittakaava, jonka jälkeen toteutetaan hiilivarasto- ja kasvihuonekaasutasearvio eri menetelmiä käyttäen. Tutkimusmenetelminä voidaan käyttää tapauskohtaisesti drone-maatutkamittauksia, kasvihuonekaasumittauksia sekä erilaisia maastokartoituksia ja turvenäytteenottoa.

Turpeen hiilivaraston ja kasvihuonekaasutaseen lisäksi voidaan arvioida puuston rooli tarkasteltavan alueen kokonaishiilitaseessa.

Palvelun lopputuotteena asiakas saa soiden hiilivarasto- ja kasvihuonekaasutaseen paikkatietoaineiston haluamassaan muodossa sekä loppuraportin. Raportti sisältää kuvauksen käytetyistä aineistoista, arviointikriteereistä, laskentamenetelmistä sekä tulokset ja tulosten arvioinnin.

UUTINEN

Uusi hanke selvittää hiilikaupan mahdollisuuksia turvetuotannosta vapautuvilla alueilla

Tarve vähentää Suomen ja Euroopan unionin ilmastopäästöjä lisää painetta ohjata alueita hiilivarastoja säilyttäviin maankäyttömuotoihin. Turpeen hiilivarastojen säilyttämisestä olisi saatavissa tehokkaita ja verrattain pysyviä päästövähennyksiä, jos maanomistajilla olisi hiilikaupan ansiosta kannusteet niitä tuottaa.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Turvetuotannosta vapautuvien suonpohjien hiiliviisas jatkokäyttö (pdf)

SUOHIILI (Soiden hiilitaseet ja suobiomassat)

MMM TurvaHiili

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Erikoistutkija
+358295035045
Erikoistutkija
+358295033318

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!