Geofysikaalinen maaperätutkimus

Tieto maapeitteen paksuudesta ja ominaisuuksista on tärkeää kaavoituksen, aluesuunnittelun ja rakentamisen eri mittakaavoissa ja vaiheissa.

Tutkimustiedon avulla voidaan välttää kalliin rakentamisen alueet sekä suojella pohjavesivaroja ja välttää negatiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi savikkojen ja pehmeikköjen vaikutus rakentamiseen tulee ennakoida. Geofysiikan menetelmät soveltuvat niillekin alueille, jonne kairakoneen kuljettaminen on vaikeaa maaston tai kasvillisuuden takia.

Geofysikaalinen maaperätutkimus palvelee niin uusien asuinalueiden, kaivos- ja jätealueiden kuin tie- ja voimalinjauksien rakentamista. Geofysikaalista tutkimusta tarvitaan myös geoenergiaratkaisujen taustatiedoksi. Geofysiikan tutkimuksia voidaan hyödyntää myös maaperän saastuneisuuden tutkimuksissa.

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
  • Maapeitteen paksuuden ja kerrosrakenteen määrittäminen geofysiikan mittauksin. Tilanteesta riippuen käytetään yhtä tai useampaa seuraavista menetelmistä: lentoaineistot, painovoimamittaus, maatutka- ja seisminen tai sähköinen luotaus.
  • Tulosten tulkinta ja raportointi. Raportin osana on karttakuva sekä 2D-leikkaus tai 3D-malli, joka kuvaa maapeitteiden paksuutta ja kerrosrakennetta.

Miten hyödyt?

  • Tunnet rakennettavan alueen maaperän ominaisuudet. Osaat välttää kalliin rakentamisen alueet.