Pohjavesienergian ratkaisut

Pohjavedessä on lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää rakennusten ja alueiden lämmittämiseen ja viilentämiseen. Kun pohjavesimuodostuman erityispiirteet tunnetaan, voidaan laskea saatavissa oleva energiamäärä ja lämmitys- ja viilennysteho sekä suunnitella pitkäikäinen, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen järjestelmä.

Pohjavesi tarjoaa merkittävän alueellisen lämmitys- ja viilennysenergian lähteen. GTK on kartoittanut Suomen tunnetuilla pohjavesialueilla saatavissa olevan lämmitystehon (pohjaveden energiapotentiaali GTK:n karttapalvelussa). Pohjavesienergian hyödyntämisen kannalta parhaat alueet ovat hyvin vettä johtavat maaperämuodostumat, kuten harjut ja Salpausselkien alueet.

Suomessa pohjavesienergian hyödyntäminen on uusi menetelmä, jonka potentiaalia ei tunnisteta vielä kovinkaan hyvin. Mahdollisuudet ovat kuitenkin laajat, kuten esimerkiksi Ruotsin mallin pohjalta huomataan.

Palvelun sisältö

Asiakkaan tarpeiden mukaan:

  • Pohjavesienergian asiantuntijan palvelut ja konsultointi
  • Tonttikohtaiset tai alueelliset pohjavesienergian hyödyntämisen tutkimukset ja mittaukset
  • Pohjavesienergian hyödyntämiseen liittyvät korkeatasoiset mallinnukset
  • Pohjavesienergian tuotantokaivojen mitoitus ja suunnittelu
  • Pohjavesienergiakohteiden seurannan suunnittelu ja toteutus
  • Pohjavesienergian ympäristövaikutusten arvioinnit, lupa-asiat
  • Alueelliset pohjavesienergian arvioinnit

Miten hyödyt?

  • Pääset hyödyntämään pohjavesienergian mahdollisuuksia uusiutuvan ja kustannustehokkaan energian tuotannossa.
  • Saat hydro- ja termogeologiseen osaamiseen ja mittaamiseen perustuvan suunnitelman pohjaveden hyödyntämisestä energiantuotannossa.
  • Saat luotettavaa, uusimpiin menetelmiin pohjautuvaa mittaus- ja mallinnustietoa kohteen todellisesta tuotosta.