Syvän geotermisen energian ratkaisut

Geoterminen energia on syvällä maankamarassa olevaa lämpöenergiaa. Suomessa geologisista olosuhteista johtuen geotermisen energian tuotanto on kannattavaa keskittää lämmön tuottamiseen. Geotermisen energiatuotannon suunnitteluun tarvitaan yksityiskohtaista geologista tietoa.

Syvälle Suomen maankamaraan on varastoitunut valtava määrä lämpöenergiaa, vaikka lämpötilan taso on huomattavasti matalampi kuin esimerkiksi tunnetuissa geotermisissä maissa, kuten Islannissa tai Italiassa. Energian hyödyntäminen geotermisen kaukolämmön tuottamiseen on kuitenkin mahdollista myös Suomessa.

GTK on arvioinut geotermisen energian potentiaalin eri puolilla Suomea. Geologiset olosuhteet määrittävät saatavilla olevan energian määrän (syvä geoterminen energiapotentiaali GTK:n karttapalvelussa). Geologisen tiedon ja mittausten avulla voidaan merkittävästi vähentää geotermisen tuotannon toteutukseen liittyviä riskejä ja kustannuksia.

Palvelun sisältö

Asiakkaan tarpeiden mukaan:

  • Geotermisen energian asiantuntijapalvelut ja konsultointi
  • Maankamaran mittaukset ja tutkimukset, muun muassa geofysiikan mittaukset (seisminen heijastusluotaus, reikägeofysiikan mittaukset), lämpötilamittaukset sekä kairansydän- tai kivinäytteiden laboratoriomittaukset
  • Potentiaalisten tuotantoalueiden tunnistaminen
  • Geotermisen energian ympäristövaikutusten ja riskien arviointi, lupa-asiat
  • Kallioperän rakenteen tutkimus ja arviointi, muun muassa jännitystilat, ruhjekentät ja 3D-simulaatiot
  • Alueellisen geotermisen energian potentiaalin arviointi

Miten hyödyt?

  • Geotermisen energian tuotantolaitoksen toteutukseen, erityisesti poraukseen, liittyvät riskit vähenevät merkittävästi.
  • Löydät potentiaalisimmat alueet geotermisen energian tuotannolle.
  • Tunnet geotermisen energian hyödynnettävyyden alueelliset erot esimerkiksi kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelun kannalta.