Siirry sisältöön

Turvemaiden kestävän käytön selvitykset

GTK:n palvelun avulla asiakas saa tarkkaa tietoa varannosta, turvealueen ominaispiirteistä sekä reunaehdoista, joihin eri toimenpiteissä pitää kiinnittää huomiota. Tutkittu tieto turvemaista takaa kustannustehokkaan ja hiiliviisaan toiminnan.

Turpeen ominaisuushavaintojen kirjaamista maastotietokoneelle, taustalla venäläinen laippakaira.

Palvelun hyödyt

Suomen kattavin turvetieto

GTK:lla on vuosikymmenten aikana kertynyt tietovaranto ja osaaminen turvealalta. Palvelun toteuttamiseen käytetään uusimpia tutkimuslaitteistoja ja selvitys tehdään kustannustehokkaasti.

Pohjatieto toiminnan suunnitteluun

Tarkka ja kohdekohtainen resurssi- ja turvemaatieto varmistaa hyvän lähtökohdan toiminnan suunnittelulle.

Vaihtoehdot mahdollistavat kustannussäästöt

Asiantuntijamme selvittävät eri vaihtoehdot toiminnalle huomioiden mahdolliset reunaehdot. Optimoitu toiminta mahdollistaa kustannussäästöt.

Turvemaiden selvityksestä resurssiviisaaseen toimintaan

Suo- ja turvemaiden kestävän ja resurssiviisaan käytön lähtökohtana on tarkka ja ajantasainen tieto turvevarannoista ja suoalueesta.

Soiden ja turvevarantojen perus- ja nykytilaselvityksillä määritetään vertailutaso ja toiminnan aloittamiseen vaikuttavat tekijät, jotka voivat liittyä esimerkiksi:

  • metsätalouteen
  • resurssien käyttöön
  • turvetuotantoalueen jatkokäyttöön, kuten aurinko- tai tuulivoimaan, kosteikkoviljelyyn tai rahkasammalen viljelyyn
  • suojeluun
  • ennallistamiseen

Asiakaskohtaiset selvitykset antavat vankan tietopohjan resurssitehokkaan toiminnan suunnitteluun. Palvelun avulla hahmotetaan varannot, suoalueen ominaispiirteet ja toiminnan mahdolliset reunaehdot.

Palveluun voidaan tarpeen mukaan sisällyttää aineistopohjaiset tutkimukset ja maastotarkastelut, näytteenotto ja analysointi, kasvihuonekaasumittauksia ja drone-maatutkasovellutuksia. Selvitykseen voidaan ottaa mukaan myös esimerkiksi happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien arviointia.

Turvetieto edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä

Turvemaiden kestävän käytön selvitykset nivoutuvat osaksi alueellista suunnittelua muun muassa ennallistamisen kautta, millä on vaikutusta vesistöjen valuma-alueisiin. Turvemaiden selvityksillä voidaan myös tukea maaperän hiilivarastojen säilyttämistä ja hiilinielujen tehostamista.

Lennättäjä ja drone valmiina tutkimuslentoon aurinkoisen metsän keskellä.

ASIAKASTARINA

Vapo Oy – Uutta teollisuutta tutusta raaka-aineesta

Vapo-konserni kehittää uusia suomalaisia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Geologian tutkimuskeskus tuottaa soveltavaa tietoa ja innovatiivisia menetelmiä kehittämisen alustaksi.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Rahkasammalesta ilmastoviisas kasvualusta – mahdollisuudet kokonaiskestävään korjuuseen, RahKoo

Suonpohjien hiiliviisaan jälkikäytön suunnittelu (JälkiHiili)

Maatalousmaiden turvetieto (MaaTu)

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295035224

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!