muuttuva ympäristö, kestävä rakentaminen, tietoratkaisut
vähähiiliset energiaratkaisut, muuttuva ympäristö
kriittiset mineraalit, akkumineraalit
kehittyvät geofysiikan sovellukset