kehittyvät geofysiikan sovellukset, kriittiset mineraalit, muuttuva ympäristö
kriittiset mineraalit, akkumineraalit
vähähiiliset energiaratkaisut
akkumineraalit, kehittyvät geofysiikan sovellukset