akkumineraalit, kehittyvät geofysiikan sovellukset
vesienhallinta
vesienhallinta, muuttuva ympäristö, tietoratkaisut
vähähiiliset energiaratkaisut
muuttuva ympäristö, tietoratkaisut