Rakennusgeologinen maa- ja kallioperäkartoitus

Rakennusgeologinen maa- ja kallioperäkartoitus tuottaa helppokäyttöisen tausta-aineiston maankäytön suunnitteluun.

Kartoitus palvelee montaa eri käyttötarkoitusta: se on lähtötietona kaavoituksessa ja rakennushankkeissa, muodostettaessa kohteesta 3D-mallia, auttaa paikallistamaan täyttömaat ja niiden laadun sekä antaa kokonaiskuvan maa-alueen rakenteesta.

Taustatyön avulla tontille tulevat rakenteet voidaan toteuttaa ilman yllätyksellisiä ja kustannuksia tuottavia riskejä. Maa- ja kallioperän rakenteen tunteminen auttaa tekemään rakentamisessa kestäviä valintoja.

Palvelun sisältö

  • Sisältää maastossa suoritettavan rakennusgeologisen kartoituksen ja kartan laadinnan sovitussa mittakaavassa
  • Maalajialueiden kuvaus polygoneina 1 m:n syvyyteen
  • Kallioperän ominaisuus- ja rikkonaisuustieto
  • Karttaesitys, esim. yhdessä korkeusmallin kanssa
  • Raportti tutkimuskohteesta

Miten hyödyt?

  • Tunnet suunnittelukohteen ja sille rakentamiseen maaperän ja kallioperän suhteen vaikuttavat tekijät.
  • Vältyt yllätyksiltä.