Gå till innehåll

Geologi som vetenskapsområde

Geologi är ett vetenskapsområde som utforskar jorden och jordskorpan: dess historia, struktur och sammansättning samt dess tillkomst och processer. Geologin tar hjälp av såväl fysik och biologi som kemi.

Geologin är en av de bredaste naturvetenskaperna. I Finland ges undervisning i geologi vid Helsingfors, Åbo och Uleåborgs universitet samt i Åbo Akademi.

Forskningsområdet har långa traditioner i Finland. Geologiska forskningscentralen fortsätter verksamheten som inleddes av Bergsstyrelsens geologiska byrå, som grundades år 1877. Bergsstyrelsen hade i sin tur sina rötter i Bergskollegium, som grundades i Sverige på 1630-talet.

Visste du

Ordet “geologi” kommer från de grekiska orden γη- (ge-, “jord”) och λογος (logos, “vetenskap”).

Geologi finns överallt i vardagen

Har du tänkt på att mycket av det som finns omkring oss har att göra med geologi? Metall, glas, porslin, betong och många andra byggmaterial, energi och grundvatten kommer från jordskorpan.

Mänsklighetens beroende av jordskorpan började när stenåldersmänniskan för första gången tog en vass sten och använde den som verktyg. I dag använder vi många metallföremål tillverkade av olika malmer. Vi bygger hus, vägar och mycket varierande byggnader av stenmaterial som sand och grus, kalksten och andra mineraler. Plaster och många bränslen och smörjmedel produceras av olja som man funnit under jord.

Jordskorpan ger också energi. Det kan vara kärnbränsle från anrikat uran eller el eller värme från förbränning av torv, stenkol eller olja. På senare tid har jordvärme börjat användas för uppvärmning och avkylning av byggnader.

Grundvattnet är en livsviktig geologisk naturresurs som det hittills inte har rått någon brist på i Finland. Globalt lider däremot cirka en tredjedel av jordens befolkning av vattenbrist.

Det årliga utnyttjandet av inhemska naturresurser från jordskorpan uppgår till nästan 30 ton per finländare

De geologiska naturresurserna omfattar material i jordskorpan eller annan materia eller energi som lagrats i jordskorpan och som är värdefull eller nödvändig för människorna. De geologiska naturresurser som används som en produktionsfaktor i byggande, produkttillverkning eller annan tillverkning kallas också råmaterial.

Utnyttjandet av naturresurserna är stort. År 2017 uppgick utnyttjandet av naturresurser i Finland till 237 miljoner ton (Statistikcentralen): http://www.tilastokeskus.fi/til/kanma/2017/kanma_2017_2018-11-15_tie_001_sv.html]). Av detta utgjorde 172 miljoner ton inhemska naturresurser. Cirka en tredjedel av det inhemska utnyttjandet gällde jordmaterial och 66 miljoner ton mineral.

Det årliga utnyttjandet av naturresurser från jordskorpan uppgår med andra ord till 30 ton per finländare. Som jämförelse kan vi ta en vanlig personbil som väger något under två ton.

Största delen av de förbrukade naturresurserna är sand, grus och krossat stenmaterial. Dessutom används hundratals kilo talk och karbonatsten för tillverkning av papper, gummi och plast liksom apatit och karbonatsten för gödselmedel samt basmetaller som råmaterial inom metallindustrin.

Det moderna samhällets verksamhet kräver mycket geologiskt kunnande och information som bygger på geologisk forskning. Aktuella forskningsområden är bl.a. utnyttjande av batterimineral samt lösningar för cirkulär ekonomi.

Allmänt om geologi

geologia.fi på svenska

Allmän information om geologi och jordskorpan i Finland, läromaterial och många länkar och ordlistor. Läs, lär dig och bli intresserad av geologi!

OneGeology

Internationell webbplats för geologiska forskningsinstitut ger geologisk information från världen.

Visste du

Det behövs 20 olika gruvor för att få de metaller som behövs för att tillverka en vanlig mobiltelefon.