Magnetisk mineralogi

I laboratoriet finns olika metoder att utreda magnetisk mineralogi och den magnetiska kornstorleken. Dessa uppgifter behövs bland annat i studier av hur bestående remanent magnetisering i stenar eller sediment är.

Magnetiska mineral kan identifieras genom att bestämma den s.k. Curie-temperaturen. Då mäts den magnetiska susceptibiliteten hos ett malt stenprov (några mg) under upphettning och avkylning i en mätningsugn, som skyddats med Ar-gas för att förhindra oxideringen av provet. Mättemperaturen är -190–700°C.