Gå till innehåll

Geologi 2020

Det exceptionella coronaåret var även det första året för förverkligandet av Geologiska forskningscentralens nya resultatavtals- och strategiperiod.

Trots osäkerheten under coronaåret präglades året av flera framgångar. Vi inledde förverkligandet av vår strategi för 2020‒2023. Vid en internationell jämförelse var vårt geodatamaterial än en gång bland de bästa i världen och användningen av artificiell intelligens kommer att innebära fler möjligheter att förädla datamaterialet. Den nya strategin har bidragit till allt större fokus på kunden även under coronaåret. Inom projektverksamheten slutfördes det tio år långa terrängarbetet med att kartlägga sura sulfatjordar i Finland. Förändringen i verksamhetsmiljön innebar även förnyad praxis inom projektverksamheten. Inom GTK gjordes dessutom flera betydande investeringar i forskning, utveckling och innovation, såsom djupborrhålet i nordöstra Österbotten och utvecklingen av GTK Mintec.

Nedan listas de viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2020.

Ta även del av:

 

GTK har en bra strategi och tydliga riktlinjer. Världen behöver hållbart och etiskt utvunna mineraler och metaller ur berggrunden. Samtidigt utvecklas återvinningen. Med geologisk kompetens är det möjligt att hitta lösningar på utmaningar i anslutning till globala megatrender. – Juha Ylimaunu, ordförande för GTK:s direktion

Så här påverkar vi

GTK:s Årsöversikter

Årsöversikt 2019

Årsöversikt 2018