Från graduarbete till chefsuppgifter

Nina Leppäharju, Gruppchef
Se en video av Ninas berättelser

Geofysikern Nina Leppäharju är gruppchef på GTK. Hon har arbetat med geoenergi, dvs. jord- och bergvärme, i mer än tolv år.

– När jag studerade på universitetet fick jag möjlighet att göra min pro gradu-avhandling om jordvärme på GTK. Jag nappade på det intressanta erbjudandet och den vägen kom jag hit. Jag ville uttryckligen arbeta på GTK eftersom centralen erbjuder jätteintressanta uppgifter inom jordvärme, berättar Nina.

Nina gillar inte bara jordvärme, utan också människor.

– Det bästa på GTK är att jag får jobba både med jordvärme och med andra människor. Jag får arbeta mångsidigt tillsammans med kunder och vår egen personal. Mina arbetskamrater har mycket kunskaper och kunnande i vår bransch. Det är jättefint, berömmer Nina.

Enligt henne betonar GTK:s nya strategi miljön, klimatförändringen och vattenhantering på ett helt nytt sätt.

– Jag är särskilt stolt över att jag får vara med om att utveckla geoenergilösningar med vilka det är möjligt att bekämpa klimatförändringen och uppfinna förnybara, kolfria alternativ för Finland. Den information om geoenergi som GTK producerar har en viktig roll, säger Nina.

Nina är belåten med de mångsidiga uppgifterna och utvecklingsmöjligheterna på GTK.

– GTK är en väldigt trevlig arbetsplats. Jag började här som en nyutexaminerad geofysiker. Sedan övergick jag till sakkunniguppgifter inom jordvärme, och den senaste tiden har jag arbetat som gruppchef och utvecklats som chef. Jag började som gruppchef relativt nyligen, och jag har fått stöd i den här rollen i en utbildning för gruppchefer. Vi gruppchefer har också fortsatt att hålla kontakt och att ge varandra kamratstöd, berättar Nina.

Enligt Nina är GTK en fin arbetsplats för människor av många olika slag.

– Jag kan rekommendera GTK för nästan vem som helst. Till exempel i vår grupp finns det människor som är väldigt olika. En föredrar att forska i lugn och ro medan en annan gillar att arbeta i grupp och med kunderna. Det går att hitta en lämplig roll för alla, säger Nina.