QA/QC och auditering

GTK:s tjänster för mineralekonomin erbjuder kvalitetskontroll utförd av experter, konsultering vid kvalitetskontroll och auditering av projekt.

Tack vare våra tjänster kan du försäkra dig om att det arbete som din organisation utför uppfyller internationella standarder och kvalitetskrav.

Med hjälp av systematisk kvalitetskontroll och auditering kan du lita på att du har tillgång till en tillförlitlig geologisk grund och tekniska och ekonomiska utredningar till stöd för dina beslut.

Tjänstens innehåll

  • Fastställande av analyseringsmetoder för forskningsmaterialet.
  • Geologiska delar av tekniska och ekonomiska utredningar.
  • Allmän geologisk beskrivning, utredning av tidigare och ny forskning, beskrivning av QA/QC-praxis, skapande av 3D-modeller och blockmodellering, dokumentation som krävs för uppskattning av reserver och auditering av dokumentation.
  • Rapportering i enlighet med internationella standarder.
  • Utvärdering av och rekommendationer för använda QA/QC-metoder.

Fördelar för dig

  • Du får en extern bedömning av kvaliteten på din organisations arbete.
  • Du säkerställer att din verksamhet uppfyller standarder och internationella kvalitetskrav.
  • Du hittar problem i processerna och kan lösa dem.
  • Du får de geologiska delarna av tekniska och ekonomiska utredningar: Allmän geologisk beskrivning, utredning av tidigare och ny forskning, beskrivning och tolkning av QA/QC-praxis, skapande av 3D-modeller och blockmodellering samt dokumentation som krävs för uppskattning av reserver. Auditering av dokumentation.