QA/QC ja auditointi

GTK:n mineraalitalouden palvelut tarjoavat asiantuntijoiden tekemää laadunvalvontaa, laadunvalvonnan konsultointia ja projektien auditointia.

Palvelujemme avulla pystyt varmistamaan, että organisaatiosi tekemä työ on kansainvälisten standardien ja laatuvaatimusten mukaista.

Systemaattisen laadunvalvonnan ja auditoinnin avulla voit luottaa siihen, että käytössäsi on luotettavat geologiset perusteet ja teknistaloudelliset selvitykset päätöksenteon tukena.

Palvelun sisältö

  • Tutkimusmateriaalin analysointimenetelmien määritys
  • Teknistaloudellisten selvitysten geologiset osuudet
  • Geologinen yleiskuvaus, selvitys aiemmista sekä uusista tutkimuksista, QA/QC käytäntöjen -kuvaus, 3D-mallien teko ja blokkimallinnus, varantoarvion vaatima dokumentaatio ja dokumentaation auditointi
  • Kansainvälisten standardien mukainen raportointi
  • Käytössä olevien QA-QC-käytäntöjen arviointi ja suositukset.

Miten hyödyt?

  • Saat ulkopuolisen arvion organisaatiosi tekemän työn laadusta.
  • Varmistat, että toimintasi on standardien ja kansainvälisten laatuvaatimusten mukaista.
  • Löydät prosessien ongelmakohdat ja pystyt korjaamaan ne.
  • Saat teknis-taloudellisten selvitysten geologiset osuudet: Geologinen yleiskuvaus, selvitys aiemmista sekä uusista tutkimuksista, QA/QC kuvaus ja tulkinta, 3D-mallien teko, blokkimallinnus, varantoarvion vaatima dokumentaatio. Dokumentaation auditointi.