Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio – SGL

Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio on tärkeä geoalan kansainvälinen verkottumispiste. Se tarjoaa puitteet laadukkaalle tutkimukselle sekä kehittää ja levittää tietoa uusista tutkimusmenetelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

Vuonna 2008 perustettu laboratorio on GTK:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Åbo Akademin mittava yhteishanke. SGL:n päämääränä on osaltaan pitää Suomi kansainvälisellä tasolla geotieteellisessä tutkimuksessa. Laboratorio myös edistää Suomen mineraalipotentiaalin kartoitusta tuottamalla tietoa kallioperämme kehityksestä sekä tekemällä muuta aiheeseen liittyvää menetelmäkehitystä.

SGL-yhteistyön ytimessä ovat monipuoliseen mineralogiseen karakterisointiin soveltuva kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskooppi sekä kaksi erilaista laserablaatiomassaspektrometriä, jotka mahdollistavat monipuolisen isotooppianalytiikan sekä äärimmäisen pienten hivenalkuainepitoisuuksien mittaamisen.

Mineralogia- ja partikkelitutkimus
Kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskooppi FE-SEM (englanninkielinen sivu)

Hivenalkuaineiden ja geokronologian tutkimus
Laserablaatiomassaspektrometri (single-collector) (englanninkielinen sivu)

Isotooppisuhteiden tutkimus
Laserablaatiomassaspektrometri (multi-collector) (englanninkielinen sivu)

SGL auttaa siirtämään kokemusperäistä tietoa nuorille tutkijoille

Yksi laboratorion tavoitteista on edesauttaa uuden tutkijasukupolven kehitystä verkostoitumisen ja mentoroinnin avulla. Laboratoriossa nuoret tutkijat voivat tehdä tutkimustyötä kokeneiden tutkijoiden ohjauksessa. Tätä kautta kokemuksen tuoma oppi siirtyy luontevasti osaksi nuorempien tutkijoiden työtä.

Varauskalenteri (julkinen kaikille SGL-partnereille)