Finlands geovetenskapliga forskningslaboratorium – SGL

Finlands geovetenskapliga forskningslaboratorium är en viktig internationell knutpunkt inom geovetenskapen. Laboratoriet möjliggör högklassig forskning och producerar och förmedlar kunskap om nya forskningsmetoder och de möjligheter som de medför.

Laboratoriet som grundades 2008 är ett samarbetskonsortium mellan Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet, Åbo universitet, Åbo Akademi och GTK. Målet för SGL är att Finland ska förbli på internationell nivå inom den geovetenskapliga forskningen. Laboratoriet bidrar även till kartläggningen av Finlands mineralpotential genom att utföra exakt åldersbestämning av stenar samt genom metodutveckling.

Nanoteknisk forskning med utrustning i gemensam användning

I centrum för SGL-samarbetet finns ett nytt fältemissionssvepelektronmikroskop som kan avbilda partiklar i nanostorleksklass i strukturer och en ny högupplösande masspektrometer som kan upptäcka ytterst små halter av grundämnen direkt i prover och en redan tidigare införskaffad laserablationsmasspektrometer.

Mineralogi- och partikelforskning
Fältemissionssvepelektronmikroskop FE-SEM

Forskning i spårelement och geokronologi
Högupplösande masspektrometer SC-IPC-MS

Forskning i isotopförhållanden
Laserablationsmasspektrometer MC-ICP-MS

SGL bidrar till att förmedla erfarenhetsbaserad kunskap till unga forskare

Ett av laboratoriets mål är att främja uppkomsten av en ny forskargeneration med nätverksbildande och mentorskap. I laboratoriet kan unga forskare bedriva forskning under ledning av erfarna forskare. Genom detta överförs den erfarenhetsbaserade kunskapen naturligt och blir en del av de yngre forskarnas arbete.