Den nya geoutställningen presenterar särskilt Finlands geologi

Hurdana geologiska naturresurser har vi? Vilken är vår geologiska historia? Vad kan fortfarande uppnås med geologi?

Geoutställningen på verksamhetsstället i Esbo ger en inblick i geologiska fenomen och innehåll samt berättar om hur geologin påverkar livet och välfärden för oss som individer och hela mänskligheten.

Utställningens omfattande geologiska prover har kopplingar till det periodiska systemet, Finlands geologiska och bergsindustriella historia samt vardagsaktiviteter och -produkter. Finlands geologiska historia och dess inverkan på landskapet och vårt moderna liv kan utforskas med en jättestor pekplatta.

Geologin har många dimensioner både i jordklotets historia och i dagens vardagsliv. Den ombyggda utställningen ger besökarna aha-upplevelser och visar hur även det moderna samhället är beroende av naturen på många sätt.