Forskningslaboratoriet

Forskningslaboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur som producererar analys- och experttjänster inom geologin. Laboratoriets huvudinriktningar är isotopgeologi och anpassad mineralogi.

Internationellt högklassig forskning med modern forskningsutrustning

Forskningslaboratoriet omfattar flera laboratorieenheter. Enheterna leds av experter och proffs inom olika specialiseringsområden.

De anställda vid laboratoriet har högklassig internationell kompetens inom analys av och forskning i geologiska material. Den mångsidiga och moderna forskningsutrustningen möjliggör högklassigt forskningsarbete.

Grundläggande för utvecklingen av metoder inom området är kundernas och samarbetspartnernas behov.

Forskningslaboratoriets tjänster har en branschövergripande kundkrets

Forskningslaboratoriets expertis utnyttjas inom samarbetsprojekt, inom GTK:s egna forskningsprojekt och inom uppdrag som utförs för externa kunder.

Bland dessa finns prospekteringsföretag, gruv- och förädlingsindustri, energiindustri, byggföretag, konsultföretag, vattenförsörjning, universitet och övriga forskningsinstitut samt privatpersoner.

Tjänster

Metoder