Det maringeologiska forskningsfartyget Geomari

Forskningsfartyget Geomari är en katamaran med aluminiumskrov som används gemensamt av Geologiska forskningscentralen och Marinen. Geomari används för kartläggning av havsbotten och maringeologisk forskning. Vid planeringen av fartyget har man beaktat dess funktionsförmåga i de grunda vattenområdena vid den finska kusten.

För forskningsverksamhet är fartyget försett med ett mätningscentrum i samband med styrhytten, wet lab, logiutrymmen, maringeologisk forskningsutrustning och ett öppet 40 kvadratmeter stort akterdäck. Akterdäcket är försett med kranar och har utrymme för projektspecifik mätutrustning, provtagningsinstrument och vinschar.

Fartygstyp

Forskningsfartyg Geomari (MMSI 230985210)
Katamaran med aluminuskrov
Trafikområde III, innefattande öppet hav

År för färdigställande

2003

Tillverkare

Mobimar Oy

Längd: 20 m
Bredd: 7,6 m
Djupgående 0,9 m
Bruttovikt: 75 ton
Motorer: 2x 522 kW Caterpillar, hydrojetaggregat
Logiutrymmen: sex personer

Aktionsradie: 350 sjömil
Marschhastighet: 20 knop
Arbetshastighet: 4 knop

Forskningsutrustning

Seismisk utrustning (ELMA 250-1300 Hz)
Horisontellt ekolod (Klein 3000 100/500 kHz)
Forskningsekolod (MD 28 kHz)
Flerlobsekolod (Atlas Fansweep 20 200 kHz)
Utrustning för provtagning av bottensediment
Wet lab