Antropogeenisten vesistövaikutusten selvitys

Sedimenttiselvityksiä tarvitaan suunniteltaessa kaikkia vesistöihin potentiaalisesti vaikuttavia toimenpiteitä. Vesistösedimenttien tutkimustarve on korostunut arvioitaessa laajamittaisen kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. 

GTK:lla on Suomen laajimmat tausta-aineistot vesistösedimenttien geokemiallisista ja laadullisista ominaisuuksista. Tämän lisäksi vesistösedimenttien ominaisuudet pystytään nivomaan muihin maa- ja kallioperän ominaisuuksiin. Näiden tietojen avulla pystymme toteuttamaan kokonaisvaltaisen konsultoivan selvitystyön, joka auttaa organisaatiotasi täyttämään ympäristölainsäädännön ja lupaprosessien vaatimukset. Myös asiakasorganisaatioidemme omat työntekijät ja muut sidosryhmät voivat olla selvitystyön perusteella varmoja siitä, että toiminta on kestävän kehityksen mukaista. 

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu: Sedimentti- tai vedenlaatututkimukset, aineksen geokemia ja muu mitattava tai laadullinen ominaisuus, pohjanlaatukartta 
  • Tutkimustyön tekeminen 
  • Tutkimuksen edetessä ja tiedon kertyessä keskustellaan mahdollisista tarkennustoimenpiteistä  
  • Standardien mukainen raportointi 
  • Sovelletut erikoisselvitykset ja karttatuotteet tutkimuskohteista 

Miten hyödyt?

  • Antropogeenisten vesistövaikutusten selvitys on edellytys ympäristöluvan ehtojen täyttämiselle. 
  • Tutkimusprosessi ja sen tulokset ohjaavat toimenpiteitä ympäristölainsäädännön ja kestävän kehityksen mukaisiksi.