Suo- ja turvemaiden hiilivarasto- ja hiilitaseselvitykset

Soiden ja turvemaiden maankäyttöä suunniteltaessa ja toimien ilmastovaikutuksia arvioitaessa on oleellista tuntea alueen soihin ja turvemaihin varastoitunut hiilimäärä ja hiilitase.

Suot ja turvemaat ovat maaperän tärkein hiilivarasto; yli 2/3 kansallisesta hiilivarastosta on turpeessa. Maankäyttömuodosta riippuen suot toimivat joko hiilinieluna tai hiilen lähteenä ilmakehään. Tutkitun tiedon, aineistojen ja eri maankäyttöluokkien päästökertoimien perusteella voidaan määrittää alueen soiden hiilivarasto ja hiilitase. Tämän avulla suoalueet voidaan arvottaa ja maankäyttötoimenpiteet kohdistaa parhaiten ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Tarkastelu voidaan toteuttaa eri mittakaavassa tarpeen mukaan, esimerkiksi maakunnallisesti tai suoallaskohtaisesti.

Palvelun sisältö

  • Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen (tarkasteltava alue ja mittakaava)
  • Hiilivarasto ja -tasearvio tutkittuun tietoon perustuen
  • Turpeen hiilivaraston ja -taseen lisäksi voidaan myös arvioida puuston rooli tarkasteltavan alueen kokonaishiilitaseessa.
  • Lopputuotteena soiden hiilivarasto ja hiilitase -paikkatietoaineisto asiakkaan haluamassa muodossa sekä loppuraportti. Raportti sisältää kuvauksen käytetyistä aineistoista, arviointikriteerit, laskentamenetelmät sekä tulokset ja tulosten arvioinnin.

Miten hyödyt?

  • Tunnet alueesi suo- ja turvemaiden hiilivarastojen suuruuden, sijainnin ja nykytilan.
  • Tunnet alueesi suo- ja turvemaiden hiilinielut ja -lähteet.
  • Tunnet alueesi suo- ja turvemaiden hiilitaseen ja potentiaalin eri maankäyttömuotojen osalta.