Ympäristön perus- ja nykytilaselvitykset

Teollisen toiminnan hyväksyttävyyden lähtökohtana ovat sen ennakoitavissa olevat ja kestävän kehityksen mukaiset ympäristövaikutukset. Sidosryhmiä ovat sekä ympäristöluvan myöntävät viranomaiset että kaikki ihmiset, joiden elämään teollinen toiminta vaikuttaa.

Ympäristön perus- ja nykytilaselvitysten perusteella toiminnalle voidaan määrittää luotettava vertailutaso ja saadaan selville tutkimusalueella jo ennen toiminnan aloitusta vaikuttavat kuormituslähteet.  

Organisaatiollesi perus- ja nykytilaselvitys tuottaa paljon hyödyllistä tietoa. Tiedät mikä on toiminnan ympäristövaikutus ja mitkä ovat mahdolliset ongelma- ja vastuualueet joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Palvelun sisältö 

  • Varmennamme asiakkaan tarpeet ja käymme läpi inventoitavan alueen sekä taustamateriaalit. 
  • Teemme tutkimussuunnitelman.  
  • Arvioimme ympäristön tilan ennen toiminnanharjoittajan toimintojen alkamista. Vaihtoehtoisesti arvioimme ympäristövaikutuksia jo alkaneen toiminnan aikana. Molemmissa tapauksissa tutkimus perustuu sekä olemassa oleviin aineistoihin että uusien näytteiden keräämiseen.  
  • Lopputuloksena on asiakkaalle luovutettava tutkimusraportti ympäristön perus- ja nykytilasta sekä toimintojen ympäristövaikutusarvio. Raportti sisältää mittausdatan ja analyysitulokset sekä suositukset ongelmakohtien korjaamiseksi.  

Miten hyödyt? 

  • Tunnet toiminnan ympäristövaikutukset ja olet selvillä toimintaan liittyvästä vastuusta. 
  • Tutkimustieto on tarpeellista YVA- ja lupaprosesseihin, esim. sallittujen päästömäärien määrittäminen, ympäristövaikutusten vähentämiseen tarvittavien toimenpiteiden suunnitteleminen, vertailutason määrittäminen ympäristökuormitukselle ja olemassa olevien kuormituslähteiden tunnistaminen